baner

STRONA GŁÓWNA


Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Organizacja Pożytku Publicznego - zwraca się do Państwa z prośbą
o przekazanie 1,5% podatku za rok 2023 dla naszej Fundacji.

Jeszcze raz dziękując za dotychczasowe wsparcie, ponownie zwracamy się z ogromną prośbą o przekazanie 1,5% podatku za rok 2023 przy rozliczaniu PIT pamiętaj o swojej Fundacji wpisując

Nr KRS 0000052378

Przekazane 1,5% podatku wraca do naszego środowiska w postaci: nowoczesnego sprzętu, aparatury medycznej, bezpłatnych badań lekarskich, pomocy finansowej w przypadku choroby, prowadzenia subkont dzięki którym Podopieczni Fundacji zbierają środki finansowe niezbędne na leczenie oraz wielu innych działań profilaktycznych podejmowanych na rzecz naszego Środowiska.

Jednocześnie informujemy, że dla rozliczenia się z Urzędem Skarbowym można skorzystać z programu do rozliczania PIT za rok 2023, udostępnionego przez Ministerstwo Finansów – link poniżej:

Rozliczenie PIT udostępnione przez Ministerstwo Finansów.

Istnieje też możliwość skorzystania przy rozliczaniu PIT – za pośrednictwem Biura HFOZiPS.


Pismo do darczyncow


Pismo do darczyncow


Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
W NOWEJ LOKALIZACJI

SZANOWNI PAŃSTWO,

Biuro Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
z dniem 12 kwietnia 2021 r.
zostało przeniesione do budynku

TOWARZYSTWA SOLIDARNEJ POMOCY,
ul. Ujastek 3, bud. „O”
(100 m dalej za głównym wejściem do Centrum Medycznego)

obok Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Biuro czynne jest w następujących dniach
wtorki, środy, czwartki
w godz. 9.00 – 13.00

Nr tel. 12 290 41 58.

Dokumenty można także złożyć do skrzynki /obok drzwi/,
koniecznie z podaniem swojego nazwiska nr telefonu. Skontaktujemy się z Państwem.
Proponujemy także stały kontakt mailowy pod adresem hfoz@op.pl


Pismo do darczyncow


Pismo do darczyncow


APEL

W związku z aktualną sytuacją w Polsce spowodowaną pandemią koronawirusa COVID-19 - Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie w kwietniu br. wsparła już ze środków własnych Szpital im. Stefana Żeromskiego, poprzez zakup i nieodpłatne przekazanie prawie 2000 szt. maseczek ochronnych, niezbędnych dla personelu medycznego, narażonego w swojej pracy na kontakt z koronawirusem.
Przede wszystkim chcemy wspierać te placówki służby zdrowia, z którymi nasza Fundacja współpracuje, w tym szczególnie Szpital im. Stefana Żeromskiego, poprzez nieodpłatne przekazanie materiałów ochronnych lub sprzętu medycznego - niezbędnych do walki z wirusem.
Fundacja otrzymała darowiznę przekazaną przez Komisję Robotniczą Hutników NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. Kraków w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie placówek medycznych walczących o życie pacjentów zarażonych koronawirusem.
Zwracamy się do Państwa z apelem o dar serca, który będzie Naszym wspólnym wkładem w ochronę naszej służby zdrowia podczas walki z pandemią .

Numer konta 71 1240 4588 1111 0000 5495 4298 , z adnotacją COVID-19.


Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

zwraca się z prośbą
o przekazanie 1% podatku za rok 2019 na rzecz Fundacji KRS 0000052378.

Jeszcze raz dziękując za dotychczasowe wsparcie, zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku za rok 2019 r. dla naszej Fundacji na nr KRS 0000052378.
Jednocześnie informujemy, że dla ułatwienia rozliczenia się z Urzędem Skarbowym, można skorzystać z programu do rozliczania PIT za rok 2019 udostępnionym przez Ministerstwo Finansów - link poniżej.

Rozliczenie PIT udostępnione przez Ministerstwo Finansów.


Pismo do darczyncowPOWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ