baner

ZARZĄD FUNDACJI


Zarząd:

Krzysztof Stypuła - prezes

lek. med. Alina Fijałkowska - v-ce prezes

Marek Grochal - v-ce prezes

Główna Księgowa:

Elżbieta Karpierz

Biuro Zarządu:

Iwona Kucharska-Beluch - kierownik

Elżbieta Nowak - wolontariusz

Barbara Matiaszewska - wolontariusz

Członkowie Rady i Zarządu Fundacji wykonują pracę na jej rzecz całkowicie honorowo, tzn. bez pobierania jakiegokolwiek wynagrodzenia. Również koszty bieżącej działalności (np. biura) nie obciążają Fundacji.


foto

Członkowie Zarządu Fundacji, 2016 r.


POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ