baner

RADA FUNDACJI


Zbigniew Gąska - przewodniczący

Władysław Kielian - v-ce przewodniczący

Jerzy Łąka - sekretarz

Krzysztof Pfister

Marian Czajkowski

Jerzy Kućmierz

Andrzej Mazurek

Członkowie Rady i Zarządu Fundacji wykonują pracę na jej rzecz całkowicie honorowo, tzn. bez pobierania jakiegokolwiek wynagrodzenia. Również koszty bieżącej działalności (np. biura) nie obciążają Fundacji.


foto

Członkowie Rady Fundacji, 2016 r.


POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ